Quan es malmet la política

El Republicà, Gener 20, 2022

«La manca de transparència del Parlament ha quedat evidenciada, doncs s’ha tapat la cacicada durant anys fins que ha saltat a la llum pública».

Els actuals partits són entitats centralitzades en la cúpula, sense democràcia interna i presenten llistes tancades a les eleccions. Aquesta manera de fer produeix pèrdua de credibilitat quan es veuen els resultats i quan es destapa corrupció i irregularitats. Alguns no aconsegueixen omplir els locals en el moment de la celebració d’assemblees generals.

El secretisme i la cleptocràcia que vol dir elits extractives com diu el periodista Tom Burgis a La Vanguardia en unes declaracions que publiquen el 19 de gener, posa en qüestió les llibertats democràtiques i l’eficàcia de les lleis.

Compartim el criteri de que les institucions democràtiques corren risc de convertir-se en el negoci d’uns quants cacics polítics, mancats d’ètica i moral,  disposats a enriquir-se amb el diner públic. Massa polític  de carrera i de professió i inesgotable. Hi ha gent que no veu que s’hauria de retirar i segueix enganxada al càrrec i a la poltrona repetitiva.

Ara s’ha descobert que la disbauxa dels diners també ha arribat a més institucions que la parlamentària catalana.  La pregunta ha saltat a l’aire: quantes més institucions vinculades al Parlament han  aplicat la llicència d’edat que va establir el Parlament sota la presidència d’Ernest Benach d’ERC amb la conformitat de tots membres de la Mesa del Parlament de la VIII legislatura.

No se sap què han fet la Sindicatura de Comptes, L’Oficina Antifrau, el Consell de Garanties i el Consell de l’Audiovisual, si bé la Sindicatura és autònoma del règim del Parlament des del 2004.

Les darreres notícies ens diuen que el Parlament posarà fi a les llicències d’edat que van ser atorgades vergonyantment en el moment més àlgid de la crisi del 2008.  Aquestes nòmines privilegiades  té raó la CUP són injustificables. De pràctiques fraudulentes amb la connivència del PSC les ha qualificat el PP.

La manca de transparència del Parlament ha quedat evidenciada, doncs s’ha tapat la cacicada durant anys fins que ha saltat a la llum pública.

Se suposa que això que ha caigut com una bomba de molts megatrons a la opinió pública no tornarà a passar, però ningú presentarà la seva dimissió. Els responsables   del PSC, CIU ERC i ICV ja no hi són a la política activa, uns jubilats i altres traspassats. Però és que a més en aquest país no és costum dimitir. No forma part de la cultura cívica i política, tampoc en els polítics involucrats de més edat.

#politicatalana #politicaespanyola #periodisme #elrepublicà #democracia #independencia #procés #govern #catalunya