Declaració universal dels drets humans i texts afins | Pau Miserachs

Els Drets Humans que tant invoquem tenen un objectiu comú que és protegir la dignitat humana i les llibertats. És una de les bases dels principis i valors d’una Constitució universal. El principi d’Universalitat dels Drets Humans és considerat com la pedra angular del dret internacional dels drets humans.

La Declaració Universal dels Drets Humans del 10 de Desembre de 1948 que ja ha complert més de 70 anys, presenta uns principis i propòsits de dret per a tothom per igual, que formen part d’una cultura de pau, equitativa, solidària i desenvolupadora de les potencialitats de la persona en benefici de l’interès general.

→ Dades

Editorial: ‎ Grup d’Estudis Polítics
Idioma: Català
Autor: Josep-Maria Terricabras, Pau Miserachs, Alfred de Zayas
117 pàgines
DIP. LEGAL: ‎ B-1769-2018

→ A quines llibreries puc trobar-lo?

Actualment aquest llibre està exhaurit.

© Copyright Pau Miserachs 2022