Noves frustracions

El Republicà, Gener 2, 2022

«Els llocs de treball precaris, poc qualificats i mal remunerats impedeixen que una part dels treballadors pugui aspirar a una vida millor que els permeti millorar d’habitatge».

El tancament de Nissan  i altres indústries operant a Catalunya i els incendis d’indústries, donen la sensació de que es mor un món industrial. Realment la transformació de l’economia és més forta amb la pandèmia a causa dels tancaments   e petits negocis que no han pogut suportar la crisi, sigui per no poder pagar les  despeses obligatòries per tenir obert, sigui per manca de vendes.

Ens hem orientat cap a l’economia del consum com demostra l’èxit d’Amazon i els hipermercats, units a la venda online. Les despeses excepcionals d’aquests dies de Nadal han fet la resta per consumar el canvi de model. La hostaleria,  indústria discutible, està en dependència del turisme.

Els centres comercials amb cinemes i llocs d’esbarjo van ser l’avançada d’un nou model comercial i un nu estil de vida. Es va crear la civilització periurbana, com diu Jérôme Furquet en el seu llibre  La France sous nos yeux – Economie , paysages, nouveux modes de vie, (Seuil,  Paris, 2021). Els descomptes  com el Black Friday o l’estiu afavoreixen el consumisme i l’increment de les vendes.

Aquesta nova economia defineix els nous llocs de treball de distribució i logística que no exigeixen una gran formació ni coneixements,  on tot està informatitzat.

Paral·lelament creix el desig d’habitatges individualitzats en forma de casetes o torres adossades amb jardí i xemeneia o barbacoa. És un nou ideal de vida que deixa els pisos urbans per residències d’estudiants o de jovent que s’emancipa, sigui individualment o en grup.

Però en aquestes feines el treballador està normalment mal remunerat, situació0 que redueix el nivell de consum per una part de la societat que avui dona suport a les ultradretes en revenja contra una societat que consideren injusta, denunciant la inoperància de les esquerres, mentre estan en creixement els moviments ecologistes i la defensa de les zones rurals..

Les feines que ara es busquen són les no deslocalitzables i els serveis perifèrics dels nous nuclis d’habitatge. És el nou món de les classes mitjanes que es creen amb el canvi noves necessitats.

Els llocs de treball precaris, poc qualificats i mal remunerats impedeixen que una part dels treballadors pugui aspirar a una vida millor que els permeti millorar d’habitatge i veuen les seves necessitats sense satisfacció possible.

La qüestió social genera una confrontació entre grups socials en la que els treballadors de baix nivell són els perdedors. En una societat políticament  demòcrata i liberal com la que vivim les reivindicacions laborals queden marginades pel mateix sistema econòmic que es belluga en consideració de la rendibilitat de les decisions com ha passat aturant amb algunes concessions la vaga anunciada dels transportistes per les festes de Nadal.

En un món amb el comerç globalitzat, però amb dificultats d’entesa política entre nacions, convertir la societat en merament consumista i amant de l’esplai, aturant el procés industrial, és un risc de patir  desproveïment i que l’escassedat trenqui l’harmonia social d’una societat estratificada que ha abandonat la tesi de l’esforç per viure i obrir camí.

#politicatalana #politicaespanyola #periodisme #elrepublicà #democracia #independencia #procés #govern #catalunya