La nova oficina de treball

El Republicà, Desembre 23, 2021

«La nova Agència posarà en marxa tutories pels treballadors a l’atur  per orientar la seva formació en la seva recerca de col·locació laboral».

La ministra de treball Yolanda Diaz ha assumit perfectament el seu paper dins del govern espanyol. Sap que la seva cartera ministerial és s´9imbol de responsabilitats feixugues i que cal esforçar-se al màxim per arribar als objectius de millorar o transformar les coses.

Ara la ministra s’ha proposat crear una oficina  per afavorir l’ocupació laboral, trobar feina per els aturats o sense feina. Aquesta oficina forma part de la política activa 1que té com objectiu substituir l’oficina burocratitzada actual que ha resultat ineficaç.

També sap la ministra que no es pot deixar la política de treball i col·locació en mans dels empresaris. Trobar una ocupació o canviar de feina ha costat a l’Estat 6.500 milions d’euros per  fer merament tràmits administratius sense garantir resultats de selecció.

El Consell de Ministres  ha aprovat un avantprojecte de llei d’ocupació per canviar l’estructura actual del SEPE conegut com Servei Públic d’Ocupació Estatal, obrint-se a la col·laboració de les agències privades p4er a la recerca d’ofertes de treball.

La nova política es convertir l’actual SEPE en una Agència de Col·locació, guanyant rapidesa i agilitat, aprofitar la digitalització i com és natural modernitzar l’organisme a substituir.

El que és important i no pot passar desapercebut és la reconversió dels funcionaris per a la nova etapa. No arreglaríem res si segueixen treballant igual que amb el SEPE.

Serà important que les empreses no juguin al mercat laboral negre o de conveniència i interessos, i que vinguin obligades a comunicar totes les ofertes i necessitats de treballadors. Es vol tractar adequadament la gestió  global de vacants a les empreses i també a l’administració pública, de manera unificada.

Es tracta d’una intermediació laboral per la recol·locació d’acord amb la professió o especialització habitual del treballador, o e tot cas la oferta  que s’adapti  a les seves aptituds.

La nova Agència posarà en marxa tutories pels treballadors a l’atur  per orientar la seva formació en la seva recerca de col·locació laboral, millorant el servei actual.

El futur que prepara la ministra per lluitar més eficaçment contra l’atur és viable si es realitza amb autèntics criteris de progrés, tot i sabent l’escàs interès de les dretes en que aquesta política laboral resulti exitosa pel perjudici que portarà a la precarietat i el caprici que il·lustra i anima el conservadorisme empresarial.

#politicatalana #politicaespanyola #periodisme #elrepublicà #democracia #independencia #procés #govern #catalunya