La dreta identitària

El Republicà, Desembre 31, 2021

«Els catalans hem de seguir exigint el respecte espanyol a la nostra diversitat i a Catalunya com a terra de progrés».

Darrerament la política es belluga entre mites com és el fet de l’Estat nació que es superposa a qualsevol reivindicació nacional local. La política no representa en realitat la pluralitat de la societat i de les seves opinions al voltant de les conviccions comunes com són la defensa de les llibertats i la justícia social.

Aquestes idees són estranyes a la visió de la societat que tenen les dretes i la tendència a identificar-se amb una dreta identitària es cada dia més forta. És el que justifica les bones relacions i acords entre PP i VOX.

Per aquestes dretes la democràcia és un concepte modulable  en funció de les conveniències i objectius del partit. Les dretes no aniran contra les nuclears ni estaran a favor d’obrir fronteres a la immigració que transporta una altra civilització. Tampoc acceptaran que un territori annexionat com Catalunya segueixi demanant la independència. És una obsessió insalvable.

Els aparells dels partits controlen  el protocol dels dirigents i les seves passes. També hi ha força interès en promoure la història d’Espanya com a element glorificador, creant un mite sense importar manipular la història com convingui als interessos d’aquesta dreta identitària.

La democràcia a Espanya pateix de la manca dels valors republicans, el que explica el desinterès que demostren els ciutadans per els problemes col·lectius cada vegada que  es demana la seva participació en forma de vot. La societat es torna conservadora i això dona força i garanties d’assolir el poder a les dretes.

Els partits estan obligats a pensar menys en el poder i donar resposta als desafiaments del segle, a Catalunya sense renunciar a la nostra història nacional ni deixar-nos absorbir per un fals nacionalisme espanyol imperial.

Els catalans hem de seguir exigint el respecte espanyol a la nostra diversitat i a Catalunya com a terra de progrés. No interessen a Catalunya les derives ideològiques ancorades en el passat autonomista, fugint del debat de les idees.

A les dretes identitàries no interessa el multiculturalisme que es considera cosa del passat. Interessa  a aquesta dreta  crear un nou règim conservador, impedint però que la immigració pugui destruir la identitat nacional i el consensus necessari per governar.

La dreta identitària és la dreta del monopoli de la veritat que encara no ha trobat la seva ideologia. Ser ultraconservador i nacionalista espanyol és el nexe comú de les dretes espanyoles, pensament que no té encaix en una democràcia moderna per què retorna al passat que vam creure s’acabava el 1975.

#politicatalana #politicaespanyola #periodisme #elrepublicà #democracia #independencia #procés #govern #catalunya