Està implosionant la justícia?

El Republicà, Gener 1, 2022

«Ha de seguir depenent el nomenament del Ministre o Conseller de Justícia del criteri del president de torn?».

Fa molt temps que no es parla de les obligacions, les necessitats i dels mitjans de que disposa l’administració de Justícia per complir amb la seva finalitat constitucional.

Els retards en la tramitació de les causes que s’atribueix al personal de l’administració ha sigut tradicional al món de la justícia espanyola. L’eficiència i la rapidesa han fallat moltes vegades.

Des de 10 anys per tramitar una causa abans de decidir el seu final a 3 llargs anys per dictar sentència en un procediment civil  exasperen qualsevol i perjudiquen també els professionals  l’advocacia que han de donar explicacions als seus clients.

Mitjans tècnics i remuneracions no són el fort de la nostra administració   que encara treballa en molts casos amb plantilles pregravades en el seu aparell informàtic.

Arribarem a resoldre procediments amb resolucions menys farragoses i en base a consideracions més simples i entenedores pel ciutadà mitjà?

Tindrem jutges que no es dedicaran a preparar opositors per fer-se un sobresou opac? Podem salvar el col·lapse dels procediments?.

S’invertiran més diners en millorar l’administració que en fer presons?.

No creiem que els Jutges mi Magistrats disposin del temps necessari per escoltar els justiciables i estudiar amb més temps les seves decisions.

També veiem organismes de la Justícia que no es renoven per què la classe política no es posa d’acord i al Constitucional hi arriben Magistrats extrets dels interessos polítics que no agraden ningú. Però quan rels recusen  el mateix Tribunal els defensa, malgrat s’hagin manifestat contraris als justiciables de torn.

Es tracte doncs de modernitzar la Justícia o de mantenir una estructura i uns sistemes de treball antiquats? Se simplificaran els procediments i es faran més verbals?.

Tornarà la Justícia Municipal pels temes de escassa entitat civil i penal?

Ha de seguir depenent el nomenament del Ministre o Conseller de Justícia del criteri del president de torn? No s’hauria d’exigir  la conformitat a la proposta del 60% dels diputats, de manera que desapareixin les discussions sobre afiliacions i simpaties?.

S’ha parlat moltes vegades de que el Consell General del Poder Judicial hauria de ser elegit pels mateixos jutges, sense altres interferències ni quotes polítiques. La vida professional ha de ser tècnicament professional i al servei del dret.

#politicatalana #politicaespanyola #periodisme #elrepublicà #democracia #independencia #procés #govern #catalunya