En lluita contra el canvi climàtic

El Republicà, Desembre 20, 2021

«El nou ecologisme exigeix corresponsabilitat a empreses i governs, desenvolupant innovacions tecnològiques i l’ús sostenible dels recursos i biotecnologia».

La guerra més llarga i perillosa de la humanitat és la de la lluita contra el canvi climàtic i la defensa del medi ambient. Han passat uns dies des de la celebració a Glasgow de la Conferència de les Nacions unides coop26 sobre el canvi climàtic   i tant els representants dels governs com els manifestants han tornat a casa seva. La pregunta és que hi ha fet tots plegats si les emissions de  carboni continuen malgrat les declaracions i presumibles acords.

Els mitjans no han parlat de la Convenció  de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic feta a Nova York el 1992 de la que l’Estat espanyol n’és membre. Però tampoc s’ha parlat, al menys a la premsa espanyola, dels precedents de la Conferència d’Estocolm de 1972.

El 1972 a Estocolm ja se sabia que existien el canvi climàtic i els seus efectes adversos per la humanitat. Entre Estocolm i Glasgow han passat 49 anys. 49 anys perduts. Quants m´encara desprès de Glasgow?

A l’assemblea general del desembre de 1989, a les Nacions Unides es va tornar a parlar de la necessària protecció davant el canvi climàtic que s’estava produint. Es va aprovar la Resolució 44/228 i més tard la 44/206 del 22 desembre 1989 sobre implementació d’un pla d’acció contra la desertificació.

El 1990 es va aprovar a Montreal un Protocol sobre substancies que despleguen ozó, revisat el 1990.  La segona conferència mundial sobre el clima es va celebrar finalment el 1990 admetent que els coneixements i investigacions científiques eren rellevants, com també consideracions econòmiques que justificaven accions contra el canvi climàtic.

La Convenció s’havia de convertir en un instrument legal    per estabilitzar les concentracions de gas a l’atmosfera per prevenir interferències en la vida humana en l’actual sistema climàtic.

La qüestió era acordar un nivell màxim. Per4 salvar els ecosistemes.

Es tractava per tant de fer una Convenció per protegir el sistema climàtic en base a l’equita5t i d’acord amb les diferents responsabilitats de las parts signatàries de la Convenció. El 1992 a Nova York es va consolidar el text incloent les especials necessitats dels països vulnerables i en desenvolupament.

Es tractava de posar en marxa mesures per minimitzar les causes del canvi climàtic, recomanant fer els esforços possibles en interès cooperatiu de tots.

Es va invocar a Nova York el principi de la cooperació  entre països, transferència de tecnologies,  cooperar en l’adaptació contra l’impacte dels canvis climàtics, protegir els recursos de l’aigua i els ecosistemes, fent programes d’educació general.

Tots els Estats signataris es van comprometre a adoptar polítiques nacionals per mitigar el canvi climàtic, limitant les emissions de gasos, que s’havien d’implementar conjuntament.

Glasgow ha significat la lluita contra el carbó que s’ha demanat eliminar i reduir l’augment de la temperatura a1,5, si be ha quedat en un 2,5.

Glasgow també ha viscut  manifestacions multitudinàries contra la inacció dels governs, demanat fer justícia al clima i canviar el sistema,  enfrontant-se a empreses multinacionals que exploten les energies fòssils i desforesten afirmant que la crisi genera desigualtats en la salut, i és cert.

El nou ecologisme exigeix corresponsabilitat a empreses i governs, desenvolupant innovacions tecnològiques i l’ús sostenible dels recursos i biotecnologia, doncs no es pot seguir ignorant el canvi climàtic.

Està per veure, però qui farà cas als acords de Glasgow 2021.

Els liberals han aprofitat la Conferència mundial per fer una Declaració defensant l’ecologisme de lliure mercat. ¡Hi han intervingut cent Think tank liberals que també s’han mobilitzat per fer sentir la seva veu.

Per els liberals combinar propietat privada i responsabilitat civil contra els danys és la fórmula per preservar la salut i la sostenibilitat del medi ambient, doncs hi han d’haver estímuls econòmics per la preservació i renovació dels bens naturals i poder resoldre els conflictes mediambientals en base a la responsabilitat exigible per danys i destrucció mediambiental com a culpa extracontractual.

#politicatalana #politicaespanyola #periodisme #elrepublicà #democracia #independencia #procés #govern #catalunya