Els republicans catalans són gent insubmisa

El Republicà, Maig 10, 2022

«Els catalans tenim el coratge de no renunciar a canviar les coses i de ser fidels al nostre destí que no és el que ens emmarca la Constitució actual».

Estem parlant dels resistents a la submissió i a la humiliació de Catalunya que no accepten l’hegemonia ni el domini d’altres banderes.

Avui uns valors passen per damunt dels altres, els financers sobre els humans, els la unitat de la pàtria  per damunt de la societat plural  i el dret de les minories nacionals a ser reconegudes.

Catalunya al llarg dels segles no ha pogut evitar les múltiples temptatives d’imposició d’altres banderes, lleis i institucions. Vinculada obligatòriament a la unitat del regne d’Espanya no ha pogut gaudir d’un govern autènticament lliure.

Catalunya no ha renunciat a viure lliurement i amb dignitat malgrat un règim contradictori  que no practica la llibertat ni la solidaritat per què només creu en el domini.

La qüestió catalana està vinculada l’alliberament de tot un poble del jou  al que està sotmès que li impedeix el seu desenvolupament. No hi pot haver democràcia sense llibertat i sense igualtat, i a Catalunya la democràcia és de tercer ordre, no està construïda a Catalunya.

Catalunya vol desvincular-se de la  monarquia borbònica, de mal record, es vol  una República per què  la ciutadania sap que és la via útil per gaudir de llibertat i igualtat, és a dir de democràcia i alliberar-se de l’actual submissió al règim espanyol, recuperant íntegrament el seu  ésser i estat natural.

Estem oblidant la nostra memòria històrica i aquest oblit ens retreu de la llibertat nacional per què estem esborrant la història de la nostra nació, ens estem excloent de qualsevol futur de llibertat acceptant un règim imposat sense cap esperança.

No fem front als pitjors enemics de la democràcia que són el racisme,. La ignorància, la pobresa. Hem de ser insubmisos contra la injustícia social i els que  impedeixen que el poble pugui decidir per ell mateix el seu present i el seu futur polític, econòmic, social i cultural.

Els catalans republicans tenen l’ambició de fer possible la independència, garantint l’equilibri de les institucions i la llibertat d’expressió,  un compromís europeu i un règim republicà irreprotxable.

Els catalans tenim el coratge de no renunciar a canviar les coses i de ser fidels al nostre destí que no és el que ens emmarca la Constitució actual que exclou la República en favor de la Monarquia.

#politicatalana #politicaespanyola #periodisme #elrepublicà #democracia #independencia #procés #govern #catalunya