El centralisme, ocàs de l’autonomia 

El Republicà, Desembre 21, 2021

«Qui pateix amb aquesta situació és l’estructura territorial de l’estat».

Ja ho va dir Germà Bel amb el seu llibre sobre L’Espanya radial. El centralisme ofega els pobles d’Espanya.

Ara descobrim que Madrid concentra més de dos cents ens estatals que no es mouran d’on són. No s’atreveixen a tocar l’estructura d’Estat.

L’Estat reconeix que continua invariable la concentració d’ens oficials a Madrid tant de seus governamentals com d’empreses públiques.  Pot ser per això ens proposen com  a concessió a les demandes catalanes  posar-nos una fàbrica de tancs a Barcelona.

Madrid encara recull la seu central de la UNED i les autoritats portuàries. L’impacte de la centralització és negatiu per els territoris. Només Madrid viu positivament aquesta realitat organitzativa contradictòria amb un Estat on funcioni l’autogovern territorial.

Hi ha molts interessos darrera els ens i organismes centralitzats. Les compres públiques ara resulta que en sa gran majoria es decideixen a Madrid, la qual cosa beneficia els negocis de proximitat.

La Vanguardia informava el passat 13 de desembre que Madrid acumula 150.000 treballadors de l’Estat i Catalunya només 26.000, el que reflecteix una situació que fa mal al desenvolupament autonòmic i no diguem si Madrid es decidís a fer un Estat federal amb amplies competències d’autogovern.

El temps doncs juga contra la descentralització. Els funcionaris no canviarien de domicili per què ho decideixi l’Estat i tampoc les autonomies possiblement acceptin l’arribada de nous funcionaris amb l’excusa del trasllat de seus d’organismes quan tenen molta gent a l’atur a la cerca d’un lloc de treball.

Qui pateix amb aquesta situació que ens porta a l’ocàs autonòmic és l’estructura territorial de l’estat que consta a la Constitució i el règim autonòmic que queda demostrat no serveix per gran cosa.

#politicatalana #politicaespanyola #periodisme #elrepublicà #democracia #independencia #procés #govern #catalunya